Екипът

Основните членове на екипа ни са:

Г-н Благой Цветанов,
Председател

Г-н Явор Николов,
Заместник председател дивизия “Застраховане”

Г-н Виктор Георгиев,
Заместник председател дивизия “Застраховане”

Г-жа Анна Василева
Анализатор дивизия “Застраховане”

Г-н Антон Стоилов
Анализатор отдел “Финансиране”

Г-жа Ралица Трендафилова
Анализатор отдел “Финансиране”

Г-жа Соня Иванова
Консултант отдел “Финансиране”

Г-н Владимир Петров
Консултант дивизия “Застраховане”


Г-жа Виктория Първанова
Консултант дивизия “Застраховане”

Използваме различни професионалисти извн офисът ни, особено в правната практика.
За повече информация за нашия тийм, моля посетете главната страница.